070 Den Haag - Gè zult nie steile en Misbrùik wogt gestraf zèn deicennia âhwe en alom bekende stellinge. Ut zich toe-ègene van andegmans ègendomme wogt bestraf met boetes, taakstraffe en wellich zellefs bajesbeizoek. Ut staat immers as een paal bauve watâh je mot je fikke thùis hâhwe. Sommige benadeilde neime ut rech in ège hande en auk zè worde gestraf. Geldt dat ègelijk auk voâh de Staat?

Auvâhhèdsbestuâhdars denke daah m.i. soms toch iets andars auvâh. Hoe meâh je ùit de zakke van de burgâh pluk, hoe mindâh snel de staatschuld groeit. Groeien doet hè toch, daah is teigewoâhdag vrèwel gein ontkaume an en is een totnogtoe doâh iederein vreim genoeg geaksepteâhd feinaumein. Belasting betale doet niemand graag, maah as je daahmei bèdraag an ut welzèn van iederein en an ut in stand hâhwe en bevordere van een gezond maatschappeilijk en eicaunaumies klimaat, dan is daah nog wel auvâhhein te kaume. Dat is géén steile, maah valt ondâh bevordering vannet algemein belang.

Een merkwaahdig veschènsel echtâh is belastingheffing op errefenisse. Dat ziet de auvâhhèd nie as diefstal waarvoâh men dient te worde gestraf. Âhwers hebbe hagt gewerk, hebbe belasting betaald auvâh hun inkaumes en spaahde een nettau bedrag bèee voâh hun âhwe dag of om hun kindere mei te pleiziere.

Maah dan gebeuâht ut. Âhwers auvâhlède en kindere worde de ègenare vannet doâh hun âhwers al dan nie moeizaam bèee vegaahde nettau-spaargeld. Een plèstâh op de wonde vannet velies voâh de achtegblèvers, een luike finansiële traus. Maah dan......

De een zèn daud is de andâh zèn braud

Plotseling is daah de belasting die meint te mauge meipraufitere van iedars daud. De een zèn daud is de andâh zèn braud staat haug in haah vaandel. "Luik en aahdig dat âhwers geld en bezittinge  nalate, maah daah wille wè as auvâhhèd graag opniéuw een graantje van meipikke", is een schènbaah doâh iedâh mens geaksepteâhd feinaumein. En dus betaal je as nabestaande belasting auvâh een bedrag waarauvâh reids belasting is geïnd. Een m.i. tamelijk ziekelijke vorm van inkomste voâh de Staat; daudgaan doen we immers allemaal. Wat een klappers; de Staat gebaat bè elk auvâhlède en gegarandeâhd van daudengeld, ut leigisieme woâhd voâh suksessiegelde.

Gein geld maah toch betale

Nóg gekkâh wogt ut as de eine âhwâh eâhdâh auvâhlèdt dan de andere en ut vruchgebrùik geif an de achtegblèvende echgenaut(te). As kind heppie rech op je kindsdeil en wogt je direct belas, auk al lajje ut nog nie ùitkeire omdat ut vruchgebrùik bè de andere nog leivende pagtnâh leg die je hieâhdoâh nie in de probleme wil brenge. Je ès ut daarom nie op, maah toch mot je reids belasting betale auvâh een bedrag dajje nauta bene (nog) nie heb. En dat elk jaah opnieuw totdat de andere âhwâh auvâhlèdt.

Agere

Ut Haarlems Dagblad pauneâhde 31 âhgustus 2015 de stelling Schenking altèd belastingvrè. Ut vebaas me nog steids dat slechs 94% vóór de stelling kaus en dat r 6% tége was. 6% betaalt dus graag belasting auvâh bedrage die al eâhdâh zèn belas! Hoe gek wil je ut hebbe!

Elk seirieus en zichzellef einigszins respecteirend pegsaun besef dat belastinginning naudzakeilijk is voâh ut verantwoâhd draaiende hâhwe van de maatschappè. Maah, dan motte die bedrage daah auk voâh worde gebrùik en nie in baudemlauze putte vedwène zaudat men weâh nieuwe wette mot bedenke om de staatskas te spekke. Maah, ùit wat voâh mense bestaat dan die 6%? Zèn r ech mense die ut reëel vinde errefgename opnieuw te belaste voâh ut doâh hun âhwers vegaahde nettau spaargeld/vemauge? Zâh men de vraag soms nie hebbe begreipe? Waarùit bestaat dan wel die 6% die dubbele belastingheffing reëel ach? Amtenare die worde betaald ùit de doâh de burgâh bèeengebrachte auvâhhèdsgelde? Ik weit ut nie. Hep iemand een suggestie? Ik snap r niets van. Hâhd as auvâhhèd je hande gewaun thùis en blèf, as belastinginners, af vannet doâh âhwers gespaahde vemauge. Twort tèd dat de nog leivende menshèd is opstaat om dit soâht zeâh dubieuze inninge een halt toe te roepe. Tot an die tèd, âhwers, geif, as je je ut ken pegmitteire, bè leive zauveil maugelèk weg; dat geif je pegsaunlijk genoege en je kindere krège waah ze rech op hebbe. Maah geif nie te veil weg voâh aankaup van een hùis; daah hep men met een maximaal belastingvrè bedrag weâh een stokkie voâh gestauke.

Jos de Jong

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

09 augustus 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

Coolblue

One.com

Advertentie