070 Den Haag Economie, Energie, Duurzaamheid - Geothermie gaat een hele grote plaats innemen in Nederland en Den Haag zet hier vol op in.

Met een nieuw onderzoekscentrum in Rijswijk, het grootste geothermie-project in de stad en de met aardwarmte verwarmde kassen van het Westland in de buurt, denkt Den Haag goede kaarten te hebben om het centrum van de geothermiewereld te worden. De aanwezigheid van een internationaal onderzoekscentrum zou de kers op de taart zijn.

Aardwarmte Leiweg en Ypenburg uit een put in de stad
Onlangs kondigde de gemeente Den Haag haar Geothermische ambities aan. De stad kan een centrum worden voor de ontwikkeling van aardwarmtetechnieken, die een belangrijke rol kunnen spelen in een duurzame toekomst. Eind 2020 krijgen ongeveer 1.300 woningen rond de Leiweg voor het eerst, aardwarmte uit een put midden in de stad. Op termijn worden dat zeker zo’n 2500 woningen met misschien zelfs wel ruimte tot 4.000 huishoudens.

Ook is er een ambitie om de buitenwijk Ypenburg met geothermie te verwarmen. Het Westland, dat in de buurt van Den Haag in glastuinbouw groenten verbouwt, gebruikt al jaren succesvol aardwarmte, dus waarom de rest van die omgeving eigenlijk óók niet…. Met de komst van het nieuwe Rijswijkse hightech onderzoekscentrum kunnen vele projecten gebruikmaken van geothermie.

Van koud water naar 70-90 graden
Bij aardwarmte wordt koud water in de grond gespoten en komt het, verwarmd tot 70 a 90 graden weer naar boven. Met deze warmte kunnen veel huizen van warmte worden voorzien. Ingeschat wordt dat meer dan 20% van de warmtebehoefte in Nederland van aardwarmte kan worden voorzien.
Geothermie is dus met name interessant voor het verwarmen van woonhuizen. Als er straks geen aardgas meer gebruikt ‘mag’ worden (zou dat echt gaan gebeuren met de huidige gasvoorraden in de Nederlandse grond?), moeten huizen hun warmte ergens anders vandaan halen. Dat kan met elektriciteit (via een warmtepomp), maar dat is duur en niet altijd mogelijk. Een warmtenet met aard- of restwarmte kan uitkomst bieden. Geothermie is dus voor woonhuizen en niet voor de zware industrie. Het water dat uit een put komt is namelijk meestal niet heet genoeg voor industriële processen.

Fossiele bedrijven spelen belangrijke rol
Er moet nog wel het een en ander gebeuren om geothermie op grote schaal toe te passen voor massale aardverwarming. Den Haag wil daar een belangrijke rol in gaan spelen. “Ook oliebedrijven, zoals Shell (gezeteld in de Hofstad) kunnen hun steentje bijdragen”, aldus Philip Mulder, adviseur nieuwe energie bij The Hague Business Agency. “Die bedrijven hebben veel ervaring met boren en kennis over de ondergrond, die ook nuttig is voor geothermie. Bovendien hebben deze bedrijven het kapitaal en de capaciteit die nodig is om nieuwe, schonere technieken groot te maken. Zonder de energiebedrijven gaan we het echt niet redden in de energietransitie.”

International Geothermal Agency naar Den Haag
Den Haag stelt alles in het werk om ook de International Geothermal Agency naar de stad te halen. “Het International Geothermal Agency is een kenniscentrum, dat ons weer kan helpen om de techniek verder te ontwikkelen. Misschien leren we uiteindelijk zoveel dat we die kennis ook weer kunnen exporteren naar andere steden in Nederland en wellicht ook naar het buitenland”, vervolgt Mulder. Den Haag is echter niet de enige stad die inzet op deze technologie. Er zijn diverse steden die kijken naar de mogelijkheden van geothermie om een warmtenet te verwarmen.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven, auteur Marc Seijlhouwer

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

24 oktober 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Coolblue

One.com

Advertentie